_____Cenník je len orientačný , presnú cenu vieme vypočítať až po obhliadke! Cena Renovácie je úzko spätá so stavom okeníc, preto cena renovácie Vám bude vypracovaná po obhliadke

Renovácia okien_____Individuálna cenová kalkulácia.

Renovácia dverí

Dvere plné klasické ks od 50,00 €
Dvere presklené ks od 140,00 €
Dvere vzorované, zdobené ks od 150,00 €
Dvere presklené vzorované, zdobené ks od 140,00 €
Zárubňa klasická ks od 40,00 €
Zárubňa vzorovaná, zdobená ks od 60,00 €
Individuálna cenová kalkulácia v prípade veľmi poškodených dverí alebo rámov zadarmo

Sklenárske práce

Zasklievanie okien (bez materiálu) ks 10,00 €
Zasklievanie dverí (bez materiálu) ks 15,00 €

Maliarske práce

Odstránenie starej farby m 2 0,50 €
Penetrovanie 1x m 2 1,00 €
Maľovanie na bielo m 2 2,00 €
Maľovanie farebne m 2 2,50 €
Náter rebrového radiatora (jedno rebro) ks 2,00 €
Náter radiátora veľkého – plochý m 2 2,00 €
Natretie trubiek do priemeru 10 mm bm 1,50 €
Zakrývanie podláh papierom m 2 0,60 €
Zakrývanie fóliou hod/osoba 5,00 €
Odťahovanie nábytku hod/osoba 5,00 €
Maliarske práce v hodinovke bez materialu hod/osoba 7,00 €
Náter kovových konštrukcií – 1x základný náter, 1x vrchný email m 2 3,00 €
Náter drevených konštrukcií m 2 5,00 €

Stierkovacie práce

Stierkovacie práce m 2 1,00 €
Odstránenie tapiet m 2 1,20 €
Osadenie rohových líšt bm 3,50 €
Stierka maliarska (Stierkovanie,brúsenie) m 2 6,00 €